• STEP.1

  • STEP.2

  • STEP.3

  • STEP.4

  • STEP.5

  • STEP.6

  • STEP.7

  • STEP.8

  • STEP.9

  • Sila berhati-hati dan pastikan untuk mengambil penyata dan wang tunai