มีศูนย์บริการเพื่อโทรขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาหรือไม่?

ด้านล่างเป็นคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยโอเปอเรเตอร์


เวลาทำการ 24 ชั่วโมง (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน)

เวลาทำการ 10:00 -18:00 น. (ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาตากาล็อก ภาษาฝรั่งเศส)


Tel : +81-6-7668-6875(06-7668-6875)