แบบฟอร์มอีเมล

โปรดกรอกรายการต่อไปนี้และคลิกปุ่มยืนยัน
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียดสิ่งที่จะสอบถาม
Consent for the Treatment of Personal Data
หากมีปัญหาหรือเรื่องฉุกเฉินกรุณาติดต่อ

เวลาทำการ 24 ชั่วโมง (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน)
เวลาทำการ 10:00 -18:00 น. (ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาตากาล๊อก ภาษาฝรั่งเศส)

โทรศัพท์: + 81-6-7668-6875 (06-7668-6875)

Refund application form